Daimi Yaşayış izni:

Ailə mühacirəti:

Kanada vətəndaşlarının və daimi sakinlərinin bir çoxu Kanadaya gəlmələri və yaşayış izni almaları üçün öz qohumlarına sponsorluq etmək hüququna malikdirlər. Sponsorların münasib olub olmamaqları üzrə ətraflı tələblər mövcuddur, və biz hər bir potensial sponsorun fərdi xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsində öz müştərilərimizə kömək etməyə hazırıq. Münasib sponsorlara icazə verilir ki, onlar öz ailə üzvlərinə sponsorluq etsinlər.

Şəxs o zaman ailə üzve sayılır ki, o:

 1. Sponsorun həyat yoldaşı, və ya qeyri-rəsmi evlilikdə partnyorudur;
 2. Sponsorun uşağı-öhdəliyindədir;
 3. Sponsorun atası və ya anasıdır;
 4. Sponsorun atası və ya anasının atası və ya anasıdır.

Kvalifikasiya olunmuş mütəxəssislər:

Sizin ərizəniz aşağıdakı meyarlardan birinə uyğun olmalıdır:

 • Qüvvədə olan "Arranged employment" təklifi mövcuddur, hansı ki, Kanadada müddətsiz işlə təmin etmə haqqında təklifdir.
 • Və ya burada qeyd olunmuş peşələrdən ən azından biri üzrə, bütöv iş günü olmaq şərti ilə bir il ödənişli iş yeri var.
 • Siz – Kanadada doktorluq proqramına (PhD) qəbul olunmuş (və ya son 12 ay ərzində Kanadanın doktorluq proqramını bitirmiş) və müəyyən meyarlara cavab verən xarici tələbəsiniz.

Əgər sizin vəziyyətiniz yuxarıda qeyd olunmuş meyarlardan hər hansı birinə uyğundursa, sizin ərizəniz “bal sisteminə” uyğun olaraq qiymətləndiriləcək.

Ballar ərizəçiyə aşağıdakı amillər üzrə verilir:

 • Təhsil (maksimum 25 bal)
 • İngilis dili və/və ya fransız dili bilikləri (maksimum 24 bal)
 • İş təcrübəsi (maksimum 21 bal)
 • Yaş (maksimum 10 bal)
 • Arranged Employment (mənasına yuxarıda baxın) (maksimum 10 bal)
 • Adaptasiya imkanı (maksimum 10 bal)

Kvalifikasiya olunmuş mütəxəssis kateqoriyasına qəbul olunmaq üçün yuxarıda qeyd olunmuş meyarların təmin edilməsindən əlavə, siz həmçinin iş təcrübəsi üzrə aşağıdakı minimal tələblərə də cavab verməlisiniz:

 • Bütöv iş günü olmaq şərti ilə, ən azı bir illik ödənişli işə sahib olmaq (son 10 il ərzində)
 • Sübut etmək lazımdır ki, vəsaitin olması haqqında Şəhadətnaməyə uyğun olan vəsait həqiqətən mövcuddur, və
 • Yuxarıda qeyd olunmuş 6 seçilmə amillərindən 67 bal qazanmaq lazımdır.

Bu meyarlara cavab verən və ən az 67 bal toplamış kvalifikasiya olunmuş mütəxəssislərə Kanadanın əməkçi sinfi ilə yanaşı eyni prioritet təqdim ediləcək. Hal-hazırda verilmiş sənədlərin işlənilmə müddəti 6 və 12 ay arasında dəyişir.

Biznes mühacirəti:

Biznec mühacirləri sinfinin üzvləri iki kateqoriyaya aiddirlər – investorlar üçün proqram və, sahibkarlar və müəssisə sahibləri üçün proqram.

İnvestorlar üçün proqram

İnvestorlar göstərməlidirlər ki, biznesin idarə olunması üzrə təcrübəyə malikdirlər, aşağıda qeyd olunduğu kimi minimum $ 800000 məbləğində şəxsi kapitala və $ 400000 məbləğində artıq təsdiq edilmiş investisiyalara sahibdirlər. İlk növbədə faiz, dividend və ya kapital artımı kimi investisiya gəlirlərinin qazanılması məqsədilə idarə olunan biznes növlərindən başqa istənilən biznes növü məqbul sayılır.

İnvestor həmçinin kvalifikasiya olunmaq üçün işgüzar təcrübənin müəyyən meyarlarına cavab verdiyini göstərmək imkanına sahib olmalıdır. Nizamnaməyə uyğun olaraq kvalifikasiya olunmaq üçün lazımi biznes təcrübəsini göstərmək üçün investorların qarşısında iki yol var, məhz:

İdarəçilik təcrübəsi

Ərizəçi-investor əslinə baxanda lazım olan idarəçilik təcrübəsini göstərmək üçün şəxsi biznesə sahib olmalı deyil. Daha doğrusu, ərizəçi-investor ərizəni verməsindən qabaqkı beş ilin istənilən iki ili ərzində sayı ən az beş nəfər ştat işçisini idarə etdiyini (yəni bir ştat işçisi ildə 1950 saat işə bərabərdir) göstərməklə biznes-təcrübəsi üzrə tələbləri yerinə yetirə bilər. Bu beş nəfər işçinin iş saatlarına bərabər saatları olan natamam iş rejimində çalışan işçilər də həmçinin beş ştat işçisi tələblərinə cavab verirlər.

Mülkiyyət hüququ üzrə tələblər

Əgər ərizəçi iki il ərzində beş ştat işçisini idarə etməyibsə, bu halda ərizəçi əvvəlki beş il ərzində ən azı iki il hər hansı bir biznesin səhmdar kapitalında paya malik olmalı, və həmçinin biznesin idarə olunmasında iştirak etməlidir. Biznesin idarə olunması fəal şəkildə olmalıdır.

Əvvəlki beş ilin (ərizənin verilməsinə qədər) istənilən iki ili ərzində mülkiyyət hüququ üzrə tələblərə cavab vermək üçün ərizəçinin biznesi aşağıdakı dörd göstəricidən istənilən ikisinin kombinasiyası üzrə konkret meyarlara nail olmalıdır: məşğulluq; satış; təmiz mənfəət və şəxsi kapital.

Aşağıda mülkiyyət hüququ üzrə tələbləri sadalayan cədvəl göstərilmişdir. Sürüşən şkalaya əsasən hesablanan kəmiyyətlər mülkiyyət hüququnda olan payın faizindən asılıdır. Aşağıdakı cədvəldə biz mülkiyyətdəki payı göstərən üç rəqəmi misal kimi təqdim etmişik.

  Mülkiyyət hüququ
Pay bölgüsü 100% 50% 20%
İşçilərin sayı 2 4 10
Satış ($) 500,000 1,000,000 2,500,000
Təmiz mənfəət ($) 50,000 100,000 250,000
Kapital($) 125,000 250,000 625,000

Biznesin tarixçəsi sənədli sübutlara əsasən göstərilməli və ərizəçi əvvəlki beş ilin istənilən iki ilində yuxarıda qeyd olunan dörd kateqoriyadan ikisi üzrə meyarlara uyğun gəlməlidir.

Şəxsi kapital üzrə tələblər

Ərizəçi-investora olan minimal tələb ondan ibarətdir ki, onun şəxsi kapitalı $ 800,000 məbləğində olmalıdır. Buna baxmayaraq, şəxsi kapital investorun öz gücü sayəsində yaranmaya da bilər. Şəxsi kapital üzrə olan yeganə tələb odur ki, bu kapital qanuni yolla əldə edilmiş olsun. Bundan əlavə, investorun həyat yoldaşının aktivləri də həmçinin xalis aktivlərin qiymətləndirilməsinə daxil edilməlidir.

Lazımi bal sayı

Hər bir investorun yığmalı olduğu müəyyən bal sayı mövcuddur. Lazımi balların yığılması investor üçün, həmin investor biznesin idarə edilməsi üzrə meyarlara cavab verdiyi təqdirdə, çətin olmamalıdır. Maksimal mümkün bal sayı 100-ə bərabərdir. Keçid balı hal-hazırda 35 xaldır, lakin bu istənilən vaxt dəyişə bilər.

Seçim Kriteriyaları Maksimum bal
Təhsil 25
Biznes təcrübəsi 35
Yaş 10
İngilis/Fransız dil bilikləri 24
Uyğunluq 6
Toplam 100

İnvestisiya tələbləri

İnvestisiyalar $ 400 000 məbləğindən az olmamalı və investorlar proqramı üçün təsdiqlənmiş dövlət fondlarına yatırılmalıdır. İnvestisiya qoyuluşu fond tərəfindən təsdiqlənmiş beş il müddətində həyata keçirilir. İnvestisiya qoyuluşu Kanadada daimi yaşayış izni almaq üçün həyata keçirilir və daimi sakin statusunun saxlanılması üçün vacib şərtlərdən biridir. Beş illik müddət bitdikdən sonra ərizəçinin daimi yaşama şərtləri və müddətləri ləğv olunur.

North West Consulting Azerbaijan investorlar üçün proqramın digər variantlar arasından sizin üçün ən əlverişli olub olmadığını, və yaxud ərizəçinin istəyindən və konkret şəraitdən asılı olaraq bu proqramın Kanadada daimi yaşayış üçün həqiqətən yeganə variant olub olmadığını qiymətləndirməkdə sizə kömək edə bilər.

Sahibkarlar üçün proqram

Sahibkarlar Kanadaya bu proqram çərçivəsində giriş etməyə namizəd olduqlarını göstərmək üçün müəyyən tələblərə cavab verməlidirlər (yəni, şəxsi kapital, biznes təcrübəsi, Kanadaya giriş üçün tələblər və iqtisadi şərtlər daxilində Kanadada məskunlaşmaq imkanı). Sahibkar həmçinin daimi yaşayış izni aldığı andan etibarən Kanadada vətəndaşlıq və mühacirət üzrə suallar Departamentinin giriş üçün vacib olan tələblərinə cavab verməlidir. Bu tələblərin hər biri üzrə ətraflı məlumat aşağıda açıqlanmışdır.

İlk növbədə faiz, dividend və ya kapital artımı kimi investisiya gəlirinin qazanılması məqsədilə idarə olunan biznesdən başqa istənilən növ biznes münasib sayılır.

Mülkiyyət hüququna tələblər

Ərizəçi əvvəlki beş il ərzində ən azı iki il hər hansı bir biznesin səhmdar kapitalında paya malik olmalı, və həmçinin biznesin idarə olunmasında iştirak etməlidir. Biznesin idarə olunması fəal şəkildə olmalıdır. Əvvəlki beş ilin (ərizənin verilməsinə qədər) istənilən iki ili ərzində mülkiyyət hüququ üzrə tələblərə cavab vermək üçün ərizəçinin biznesi aşağıdakı dörd göstəricidən istənilən ikisinin kombinasiyası üzrə konkret meyarlara nail olmalıdır: məşğulluq; satış; təmiz mənfəət və şəxsi kapital.

Aşağıda mülkiyyət hüququ üzrə tələbləri sadalayan cədvəl göstərilmişdir. Sürüşən şkalaya əsasən hesablanan kəmiyyətlər mülkiyyət hüququnda olan payın faizindən asılıdır. Aşağıdakı cədvəldə biz mülkiyyətdəki payı göstərən üç rəqəmi misal kimi təqdim etmişik.

  Mülkiyyət hüququ
Pay bölgüsü 100% 50% 20%
İşçilərin sayı 2 4 10
Satış($) 500,000 1,000,000 2,500,000
Təmiz mənfəət($) 50,000 100,000 250,000
Kapital($) 125,000 250,000 625,000

Şəxsi kapitala tələblər

Ərizəçi $ 300 000 məbləğindən az olmayan şəxsi kapitala malik olmalıdır.

Şəxsi kapital əsas ərizəçinin aktivlərinin hesaba alınmasından əlavə onun həyat yoldaşının və ya qeyri-rəsmi nigahlı partnyorunun aktivləri də sayıla bilər.

Lazımi bal sayı

Sahibkarın yığmalı olduğu bal sayı investorun yığmalı olduğu bal sayı ilə eynidir. Lazımi balların yığılması sahibkar üçün, həmin sahibkar biznesin idarə edilməsi üzrə meyarlara cavab verdiyi təqdirdə, çətin olmamalıdır. Maksimal mümkün bal sayı 100-ə bərabərdir. Keçid balı hal-hazırda 35 xaldır, lakin bu istənilən vaxt dəyişə bilər.

Seçim Kriteriyası Maksimum bal
Təhsil 25
Biznes təcrübəsi 35
Yaş 10
İngilis/Fransız dil bilikləri 24
Uyğunluq 6
Toplam 100

Sahibkarların yuxarıda qeyd olunmuş tələblərə cavab verməsindən əlavə, Kanadanın mühacirət idarəsinin əməkdaşlarının əsas qayğısı ərizəçinin iqtisadi şərtlər altında Kanadada məskunlaşmaq imkanlarını qiymətləndirməkdir. Bu səbəbdən, hətta yuxara sadalanan bütün meyarlara əməl olunubsa belə, ərizəçinin daimi yaşayış izni alacağına qəti zəmanət vermək mümkün deyil. Ən vacib meyarlardan biri dil biliklərinin olmasıdır. Məsələn, əgər ərizəçinin ingilis və ya fransız dili bilikləri aşağı səviyyədədirsə, Kanadanın mühacirət idarəsinin əməkdaşları ərizəçinin Kanadaya gəldikdən sonra fəal şəkildə biznes idarə edə biləcəyinə böyük şübhə ilə yanaşacaqlar.

North West Consulting Azerbaijan sahibkarlar üçün proqramın digər variantlar arasından sizin üçün ən əlverişli olub olmadığını, və yaxud ərizəçinin istəyindən və konkret şəraitdən asılı olaraq bu proqramın Kanadada daimi yaşayış üçün həqiqətən yeganə variant olub olmadığını qiymətləndirməkdə sizə kömək edə bilər.

Müştərimiz tərəfindən qərar qəbul edildikdən sonra, biz bütün zəruri sənədlərin və materialların yerləşdiyi lazımi paketi hazırlayırıq.

Şərtlərin və müddəaların ləğvi

Ərizəçi sahibkar qismində Kanadada daimi yaşayış izni aldıqdan sonra, o, ilk üç il ərzində müəyyən şərtləri yerinə yetirməlidir. Ərizəçi göstərməli olacaq ki, daimi yaşayış izninin alınmasından sonrakı ilk üç il ərzində ən az bir il müddətində Kanadada aşağıdakı dörd göstəricinin ikisi üzrə müəyyən meyarlara cavab verən biznesə sahibdir və həmin biznesi idarə edir: məşğulluq; satış; təmiz mənfəət və şəxsi kapital.

Aşağıda bu tələbləri nümayiş etdirən cədvəl göstərilmişdir. Sahibkar üçün olan şərtləri ləğv etmək üçün, o, ən azından biznesin üçdə bir hissəsinə sahib olmalıdır.

  Mülkiyyət hüququ
Pay bölgüsü 100% 50% 33.33%
İşçilərin sayı 2 4 6
Satış($) 250,000 500,000 750,000
Təmiz mənfəət($) 25,000 50,000 75,000
Kapital($) 125,000 250,000 375,000

Cədvəldəki hansı iki meyara əsaslandığından asılı olmayaraq, ərizəçi bütov gün şərti ilə ən az bir əlavə iş ekvivalenti yaratmalıdır. Məşğulluq qismən məşğul olan bir sıra işçidən ibarət ola bilər. Bundan başqa, bir əlavə işçi sahibkarın özündən və ya ailə üzvündən başqa birisi olmalıdır. Digər şərtlərdə olduğu kimi, bu əlavə işi sahibkar Kanadaya gəlişinin ilk üç ilinin bir ili müddətində yaratmalıdır.

Sahibkar ən az bir il ərzində (yəni Kanadaya gəlişinin ilk üç ilində) biznesin idarə olunmasında daimi və fəal iştirak etməlidir.

Bundan əlavə, sahibkar qismində Kanadada daimi yaşayış izni almış şəxslərə North West Consulting Azerbaijan ərizənin verilməsində yardım edərək və zəruri hesabatları hazırlayaraq ərizəçiyə mühacirət idarəsinin tələblərinə əməl etməkdə kömək edə bilər. Son olaraq, siz bu şərtləri və tələbləri Kanadada daimi sakin statusun alınmasından sonrakı ilk üç il ərzində bir ildən az olmayaraq biznes idarə etdiyinizi göstərərək ləğv etdirə bilərsiniz.

“Uşaqlar, əlillər və qocalara qalmaq şərti ilə qulluq” proqramı (Live-in Caregiver Program)

The Live-in Caregiver Program Kanada höküməti tərəfindən Kanada vətəndaşı və ya daimi sakin statusuna malik şəxslər arasından bu növ işçilər tapmaq mümkün olmadıqda xaricdən “caregivers” qismində işləməyə hazır olan insanları cəlb etmək üçün hazırlanmış xüsusi proqramdır.

Live-in caregiver – şəxsi sektorda (yəni xəstəxanalar və ya digər dövlət və ictimai müəssisələrdə yox) uşaqlar, qocalar və əlillərə qulluq edən şəxsdir. Söhbət fiziki şəxslər tərəfindən uşaqlar, qocalar və əlillərə qulluq üçün işə götürülən insanlardan gedir. Müvəffəqiyyətli namizədlər onlara Kanadada live-in caregivers qismində işləməyə icazə verən iş izini alırlar. İşçinin Kanadaya bu proqramla gəldiyi andan üç Il sonra başa çatmalı olan bu işdə iki il işlədikdən sonra, proqramın iştirakçısı Kanada hökümətinə daimi sakin olmaq üçün müraciət edə bilər. Əgər o müəyyən tələblərə cavab verirsə ona daimi sakin statusu verilə bilər. Mühacirət vizalarının alınması üçün sənəd verilməsi yalnız bu proqramla ərizəçini iş üçün dəvət etmiş işə götürənin yanında iki il müddətində işlədikdən sonra mümkündür.

Bu proqram üzrə sənədlərin tərtibatı üzrə vacib tələblər:

 1. Kanadanın orta məktəb təhsilinə bərabər sayılan təhsilin uğurla başa çatdırılması;
 2. Altı aylıq əyani tədris formasının olması və ya live-in caregivers peşəsinə aid sahələrdə 12 aylıq ödənişli müvafiq iş təcrübəsinin olması; və
 3. İngilis və ya fransız dilində danışmaq, oxumaq və anlamaq bacarığı.

Daimi sakin kartı (PR Card)

Daimi sakin kartları o şəxslərə verilir ki, onlar Kanadaya mühacirət prosesini bitirmiş və daimi sakin statusunu almışlar, lakin Kanada vətəndaşı deyillər.